Przetargi publiczne

Przetargi publiczne w Polsce

Dysponujemy doświadczonym zespołem, który na zamówienie przygotuje w pełni lub we wskazanym zakresie, ofertę dla Zamawiającego, w przypadku, gdyby Państwo nie dysponowali zespołem sprzedażowym lub potrzebowali pomocy w pisaniu ofert. W zakres usługi wchodzą:

 • rozpoznanie tematu,
 • kwalifikacja przetargu po wstępnym zapoznaniu się z możliwościami, profilem i doświadczeniem Państwa firmy oraz po analizie ryzyka związanego z danym postępowaniem,
 • przygotowanie oferty merytorycznej, ewentualny opis koncepcji i rozwiązania (jeśli jest wymagany przez Zamawiającego),
 • pomoc w znalezieniu partnerów przetargowych, mających zespół projektowy lub referencje, których brakuje Państwa firmie,
 • przygotowanie oferty pod względem możliwości realizacji zamówienia,
 • analiza i ocena ryzyka projektowego,
 • przedstawienie Zarządowi rekomendacji w zakresie złożenia oferty,
 • przygotowanie wszystkich dokumentów formalnych wymaganych w postępowaniu,
 • pomoc prawna w trakcie postępowania – np. odwołania w KIO lub skargi w sądzie,
 • złożenie oferty i pomoc merytoryczna i prawna w trakcie oceny ofert, po ogłoszeniu wyników,
 • przygotowanie umów z podwykonawcami lub konsorcjantami,
 • stałym partnerom pomagamy w przygotowaniu się do przyszłych, oczekiwanych postępowań przetargowych,
 • przekazujemy w formalny sposób projekt do realizacji po wygraniu przetargu.

pedestrians-400811