Pomoc prawna

Przetargi, obsługa prawna, audyty i szkolenia

Pomoc prawna

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w obsłudze klientów korporacyjnych i instytucji publicznych, zapewniamy usługi wsparcia prawnego ukierunkowanego na następujące procesy:

 • przetargi, obsługa prawna - przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • tworzenie wzorów dokumentów, projektów umów,
 • pozyskanie klienta z rynku komercyjnego i publicznego,
 • prowadzenie projektów, realizacja umów,
 • negocjowanie warunków kontraktów,
 • wsparcie procesu testów i odbiorów,
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi w zakresie skarg na wyroki KIO.

Audyty

Zapewniamy przeprowadzanie audytów wewnętrznych według potrzeb klienta indywidualnego:

 • audyty bezpieczeństwa informacji,
 • audyty przestrzegania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych i regulaminów wewnętrznych,
 • audyty organizacyjne - analiza procesu weryfikacji zapisów umownych oraz oceny ryzyk formalno-prawnych,
 • audyty metody zarządzania projektem, zarządzania ryzykiem i organizacji zespołów projektowych

Szkolenia

Zapewniamy przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych, dostosowanych do potrzeb klienta indywidualnego. Posiadamy kadrę specjalistów- praktyków, którzy w oparciu o przykłady w przystępny sposób podzielą się posiadaną wiedzą w następujących obszarach:

 • praktyczne warsztaty dotyczące sporządzania ofert w zamówieniach publicznych,
 • szkolenia w oparciu o case study w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców ubiegających się o kontrakty publiczne – analiza treści przykładowych Ogłoszeń o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zapisów umownych, orzecznictwa KIO i sądów okręgowych,
 • praktyczne szkolenia dotyczące metodyk projektowych,
 • prowadzenie projektów w sektorze publicznym, zarządzanie ryzykiem, budowanie relacji z klientem.

startup-593334