Blog

Warto inwestować w bezpieczeństwo IT

Jak potwierdzają dane PwC, w ubiegłym roku światowe firmy straciły z powodu ataków hakerskich nawet do 575 mld dol. Brak odpowiedniego zabezpieczenia systemów informatycznych wiąże się jednak nie tylko ze szkodami materialnymi, lecz także np. utratą reputacji. Polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi takich konsekwencji i starają się im skutecznie zapobiegać – inwestując w ochronę swoich danych, bo warto inwestować w…
Więcej

Wrocławskie Centrum Badań EIT+

TenderHut S.A. wsparło Billennium Sp. z o.o. w zakresie złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym przez EIT+ Sp. z o.o. TenderHut S.A. wsparło Billennium Sp. z o.o. w zakresie złożenia oferty w postępowaniu na „Wdrożenie wraz z dostawą systemu EOD jako kluczowego elementu Zintegrowanego Systemu Informatycznego służącego do zarządzania Wrocławskim Centrum Badań EIT + Spółka z…
Więcej

System LIMS w EIT+ Sp. z o.o.

Konsorcjum firm Enterprise Sixty Five Sp. z o.o. i Agaram Technologies uzyskało zamówienie o wartości 3,2 mln PLN na Wdrożenie wraz z dostawą systemu LIMS w EIT+ Sp. z o.o. TenderHut S.A. jako właściciel lidera konsorcjum Enterprise Sixty Five Sp. z o.o., opracowało wygrywającą ofertę na Wdrożenie wraz z dostawą systemu LIMS jako kluczowego elementu…
Więcej

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Oferta Agaram Technologies wybrana przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie poinformował, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę oraz wdrożenie zaawansowanej aplikacji klasy LIMS dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie", wybrano ofertę Agaram Technologies.
Więcej