Blog

Wrocławskie Centrum Badań EIT+

TenderHut S.A. wsparło Billennium Sp. z o.o. w zakresie złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym przez EIT+ Sp. z o.o. TenderHut S.A. wsparło Billennium Sp. z o.o. w zakresie złożenia oferty w postępowaniu na „Wdrożenie wraz z dostawą systemu EOD jako kluczowego elementu Zintegrowanego Systemu Informatycznego służącego do zarządzania Wrocławskim Centrum Badań EIT + Spółka z…
Więcej

System LIMS w EIT+ Sp. z o.o.

Konsorcjum firm Enterprise Sixty Five Sp. z o.o. i Agaram Technologies uzyskało zamówienie o wartości 3,2 mln PLN na Wdrożenie wraz z dostawą systemu LIMS w EIT+ Sp. z o.o. TenderHut S.A. jako właściciel lidera konsorcjum Enterprise Sixty Five Sp. z o.o., opracowało wygrywającą ofertę na Wdrożenie wraz z dostawą systemu LIMS jako kluczowego elementu…
Więcej

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Oferta Agaram Technologies wybrana przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie poinformował, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę oraz wdrożenie zaawansowanej aplikacji klasy LIMS dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie", wybrano ofertę Agaram Technologies.
Więcej

TenderHut S.A. i DUKA Polska Sp. z o.o.

TenderHut S.A. rozpoczęła współpracę z DUKA Polska Sp. z o.o. w zakresie usług doradczych z obszaru zarządzania projektami informatycznymi. TenderHut S.A. świadczy na rzecz DUKA Polska Sp. z o.o. usługi doradcze z obszaru zarządzania projektami informatycznymi, w szczególności w zakresie: metod i sposobów kontroli oraz podnoszenia efektywności wykorzystania aktywów, tworzenia i pomocy we wdrażaniu projektów…
Więcej